Kannanotot ja julkilausumat

Paula Viljakainen: valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista 12.5.2021 ja puhe valtuustossa 15.11.2021


Valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista


Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme seuraavaa:

  1. Miten espoonlahtelaisten terveyspalvelut turvataan Espoonlahden terveysaseman peruskorjauksen aikana?
  2. Onko Matinkylän vanhan terveysaseman sisäilmaongelmat korjattu?
  3. Voitaisiinko Sitran kehittämää terveyskioski-mallia kokeilla Espoonlahden ostoskeskuksissa peruskorjauksen aikana?
  4. Voitaisiinko Espoonlahden terveyspalveluissa lisätä palvelusetelin käyttöä ja ostopalveluja?

Espoossa 12.5.2020

Paula Viljakainen Marika Niemi

Paula Viljakaisen puhe valtuustossa 15.11.2021 koskien valtuustokysymystä.

Kiitos vastauksesta valtuustokysymykseemme.

Espoonlahden terveysasemalla tapahtui vesivahinko vuonna 2020. Vastauksen mukaan korjattu Suur-Espoonlahden sote-keskus otetaan käyttöön kesäkuussa 2024 eli vasta lähes kolmen vuoden kuluttua. Sinä aikana palvelut tuottaa pääasiassa Matinkylän terveysasema.

Jo ennen koronaa terveyspalveluihin oli vaikea päästä ei - kiireellisissä tapauksissa. Korona on huonontanut tilannetta ja Espoonlahden osalta tilanne on vielä entisestään huonontunut ainakin seuraaviksi kolmeksi vuodeksi. Hoitovajeen purkaminen lisää osaltaan paineita palvelujen saatavuudelle.

Kolme vuotta ilman paikallista terveysasemaa on pitkä aika, kun kyseessä on Espoon toiseksi suurin 57 000 asukkaan suuralue. Asia koskee varsinkin monisairaita, vaikeasti liikkuvia ja lapsiperheitä.

Nyt Matinkylän terveysasemalla on tehty lukuisia paikkaus- ja korjaustöitä sekä porakosteusmittauksia, jolloin ei ole todettu kohonneita kosteusarvoja. Rakennus on todettu turvalliseksi ja otettiin Espoonlahden terveysaseman käyttöön lokakuussa. Toivottavasti näin on, koska tilat poistettiin aikaisemmin käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi. Espoonlahtelaisten kannalta suuri ongelma on se, että Matinkylän terveysasemalle ei ole suoraa julkisen liikenteen yhteytt. Ensin pitää käyttää bussia, sitten vaihtaa toiseen tai kävellä 600 metriä.

Nyt hyväksytyssä Espoo tarinassamme (strategiassamme) korostetaan, että kaikissa kaupunkikeskuksissamme on hyvät palvelut. Palvelujen tulisi olla laadukkaasti, esteettömästi ja tehokkaasti järjestettyjä. Omien palvelujen lisäksi yritykset ja järjestöt ovat tärkeä osa palvelutuotantoamme. Hoitovelkaa (hoitojonoja) puretaan kaikkia vaihtoehtoja käyttäen. Lisäksi Espoon tavoitteena on sote-uudistuksen toimeenpano siten, että palvelujen toimivuus muutostilanteessa turvataan. Sote-uudistuksessa korostetaan myös perusterveydenhuollon toimivuutta. Toivottavasti Espoonlahden tilanne ei enteile tulevaa SOTE-kautta. Lähipalvelut ovat asukkaille merkityksellisiä. Ne pitäisi turvata nyt ja tulevaisuudessa.

Nyt vastauksessa on käsitelty vain suppeasti osuutta, jossa kysytään ”Voitaisiinko Espoonlahden terveyspalveluissa lisätä palvelusetelin käyttöä ja ostopalveluja”. Tilanteessa, missä Espoonlahti on, pitäisi käyttää kaikkia nyt olemassa olevia vaihtoehtoja ja tarvittaessa laajentaa niitä, kuten lisätä palvelusetelin käyttömahdollisuuksia. Myös uudet avaukset ja kokeilut voisivat auttaa tilannetta. kuten esimerkiksi terveyskioski, johon vastauksessa suhtaudutaan nihkeästi. Se on kuitenkin saanut hyvät arviot kokeilukunnissa, mm. Kymsotessa se on käytössä.

Tampereen yliopisto on tehnyt selvityksen terveyskioskikokeiluista. Tuloksissa todetaan mm.

  1. Kevyt organisaatiorakenne mahdollistaa palvelujen kustannustehokkaan tuottamisen – jopa kolmasosalla terveysasemakäynnin kustannuksilla.
  2. Se parantaa palvelujen saatavuutta ja sen myötä edistää hoitoon hakeutumista ja sairauksiin puuttumista.
  3. Tukee ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa ja mahdollistaa riskiryhmien hakeutumisen hoitoon.
  4. Se palvelee joustavasti rutiiniluontoisissa toimenpiteissä, jolloin terveyskeskuksissa keskitytään vaikeampiin toimenpiteisiin.
  5. On tehokas lisäresurssi väestön ikääntymisen aiheuttamiin tarpeisiin sekä esimerkiksi rokotuskampanjoiden aikana.
  6. Edistää kustannuskehityksen hallintaa varhaisella terveysongelmiin puuttumisella ja pitkäaikaissairauksien seurannalla.

Tiedottaminen muutostilanteessa on keskeinen asia. Terveysaseman siirtymisestä Matinkylään on jaettu muuten hyvä tiedote koteihin, mutta siitä puuttuu kokonaan vaihtoehtoiset mahdollisuudet käyttää muita Espoon terveysasemia ja palveluseteliä.

Paula Viljakainen

+

Paula Viljakainen: Puhe valtuustossa, talousarvion seuranta

Paula Viljakainen: Puhe valtuustossa, vuoden 2020 kolmannesta osavuosikatsauksesta